Tekninen tapaus

Pakkaus ja kuljetus

Package and transport:

1. Kiinan asiakaspalvelinkeskuksen tietokonehuoneprojekti

1.China Customer Data Center Computer Room Project

2. Israelin kotitalouksien virtalähdeprojekti
 

2.Israeli Household Power Supply Project

3. Haiti Telecom Computer Room Project
 

3.Haiti Telecom Computer Room Project

4.Yhdysvaltain PDU-virranjakeluyksikköprojekti

4.U.S. PDU power distribution unit project

5.Senegalin säännelty virtalähdeprojekti

6.Peru UPS Power Supply Project

6.Perun UPS-virtalähdeprojekti

6.Peru UPS Power Supply Project